Mission 2: Maak de Maredijk Mooi!

Within a week of our first mission it was time for the second activity: ‘Make the Maredijk Mooi!’ (= Clean up our neighbourhood Maredijk).

Hella had received a free package from the sympathetic foundation ‘Nederland Schoon‘ with gloves, plastic bags, posters and thank you cards. Hella had also created an event on the website of ‘Nederland Schoon’. This apparently was also communicated in our neighbourhood via Facebook’s unfathomable ways. As a result, in addition to a number of birthday guests, other people from the neighbourhood participated.

Superfantastic!

02 IMG_0115 beste
After the walk-in with coffee and cookies, sympathetically everyone posed for the photographer.

Just like the week before on the beach, at first glance it did not look so bad. But once we were busy cleaning, we realised we were not really living in a very clean neighbourhood … In one and a half hour time a lot of litter was picked up. A selection: hundreds of cigarette butts, fireworks, a boot, cans, plastic bags, beer bottles and so on.

Maak Maredijk Mooi
The showpiece of the day.

We also learned something: some of us thought that these glass things in the picture below are beautiful vases for orchids. That is not true. It is packaging material for a so-called shot. No heroin, but an alcoholic drink.

26-maredijk-16.jpg
Hotshot!

The effort we made was huge. And during our effort we were approached several times by neighborhood residents who would definitely want to participate next time. In fact, that nice family on the corner of the street could not wait and joined right away!

34 Maredijk (10)
Plenty to be found in the ditch!
04-maredijk-9.jpg
When everything was cleaned up, we wiped the curbs with a wet cloth.
36 Slot en juich foto1
Unbelieveably happy residents of the Maredijk neighbourhood with their harvest!

Afterwards we had a nice lunch because all that cleaning up gave us the munchies. Once again, this mission showed us that enjoying yourselves and doing something uesful can go hand in hand perfectly!

[back to list of English posts]

Missie 2: Maak de Maredijk Mooi!

Al binnen een week was het alweer tijd voor de tweede activiteit: Maak de Maredijk Mooi!

Hella had van de sympathieke stichting Nederland Schoon een gratis pakket gekregen met handschoenen, plastic zakken, posters en bedankkaarten. En op de site van Nederland Schoon was door Hella een event aangemaakt. Langs de voor mij ondoorgrondelijke wegen van Facebook was het blijkbaar ook bekend geraakt in onze wijk. Met als gevolg dat er behalve een aantal verjaardagsgasten ook andere schone mensen uit de wijk meededen. Superleuk!

02 IMG_0115 beste
Na de koek en zopie poseerde iedereen heel welwillend voor de persfotograaf.

Net als de week ervoor op het strand, leek het allemaal wel mee te vallen zo op het eerste gezicht. Maar eenmaal bezig, bleken we toch niet in een zo’n heel frisse wijk te wonen… In anderhalf uur tijd werd er heel wat vuil geruimd. Een greep uit de oogst: honderden sigarettenpeuken, vuurwerkafval, een laars, blikjes, plastic zakken, bierflesjes enz.

Maak Maredijk Mooi
Het pronkstuk van de dag

We staken er ook nog wat van op: sommigen van ons dachten dat dit mooie vaasjes voor orchideeën zijn. Dat is niet zo. Het is verpakkingsmateriaal voor een zg. shotje. Geen heroïne, maar een alcoholische versnapering.

26-maredijk-16.jpg
Hotshot!

De inzet was enorm. En tijdens onze actie werden we meermalen aangesproken door wijkbewoners die volgende keer zeker mee willen doen. Sterker nog: die leuke familie van de hoek kon niet wachten en sloot gelijk aan! Maar ook ín de sloot was genoeg te vinden:

34 Maredijk (10)

 

04-maredijk-9.jpg
Toen alles opgeruimd was, hebben we met een nat doekje nog even de stoepranden afgenomen.
36 Slot en juich foto1
Onwaarschijnlijke blije bewoners van de Maredijkbuurt met hun oogst!

Na afloop aten we nog een broodje want van al dat afval wordt een mens hongerig! En ook nu bleek weer dat nuttig & aangenaam een gouden duo is!