Hella finds …plastic waste photo art

The moment I started looking into what is being done worldwide to bring up the plastic soup issue, I came across a lot of wretched, horrifying examples of roaming plastic on the beach, in the water, in forests, in the streets and in the …. well everywhere actually.

Fortunately, there are many inspiring people with great ideas and actions that want to bring this plastic misery to our attention. Really, there are many! In all sizes and types. I find it incredible and incredibly moving to see young children stand up as activists, such as the nearly 10-year-old Dutch Lilly and 7- year-old ‘The Little Collector‘. In the near future, I  am definitely spending a whole blog on these amazing young activists.

Horror and aesthetics

The ‘misery-beauty’ combination was best expressed for me in a number of photography projects. Aesthetically beautiful photos, which on closer inspection are also pretty depressing. And then become a motivation for you to start to do at least SOMETHING about the misery yourself. I think that this plastic waste art is a great driver for awareness and change.

 1. Found in Nature, by Barry Rosenthal
  Barry collects litter around the New York Harbor area, and arranges the objects by color, type and/or theme. In the 5 minute video below you see how and why he does that.
 2. Plastic Ocean, by Thirza Schaap
  Thirza makes photos of plastic on a pastel-colored background. In an interview with the Dutch newspaper De Volkskrant (30-9-2017) she said: “I show the beauty of something terribly sad, those beautiful colors of the plastic. Because all the beautiful creatures in the sea are in our mess.”
 3. Where, by Mandy Barker
  The remnants of looted balloons simply return to earth and into the sea. Mandy collected many pieces of balloons on beaches around the world. Her motivation? Watch the video in which she tells about the project Hong Kong Soup.
 4. Washed up, van Alejandro Durán
  Alejandro photographs the plastic waste as an integration in nature, as a forest, as rivers or fruit. He did so in the Mexican nature reserve Sian Ka’an.

I’m curious what you think (of this)! Please let us know in the comments if you too found beautiful plastic waste art.

[back to list of English posts]

Wat vindt Hella? Plastic waste fotokunst

Zodra ik me ging verdiepen in wat er wereldwijd allemaal gedaan wordt om de plastic soup onder de aandacht te brengen, kwam ik een hoop ellendige, afschuwwekkende voorbeelden tegen van zwervend plastic op het strand, in het water, in bossen, op straat en … overal eigenlijk.
Maar! Gelukkig ook heel veel inspirerende mensen met mooie ideeën en acties die precies die ellende onder de aandacht willen brengen. En het zijn er veel! In alle maten en soorten, ongelooflijk en ontroerend ook om jonge kinderen zich te zien roeren als activisten, zoals de bijna 10-jarige Nederlandse Lilly en de 7-jarige ‘The Little Collector‘. Aan deze geweldige, jonge activisten besteed ik graag een andere keer een hele blog.

Afschuw en esthetiek

De combinatie ellende-mooi kwam voor mij het best tot uiting in een aantal fotografie-projecten. De esthetisch prachtige foto’s, die bij nader inzien toch ook behoorlijk sip makend zijn. En je dan gelukkig toch juist motiveren om zelf ook in elk geval IETS te doen aan de ellende.  Dat vind ik dan toch weer fantastisch, aan die plastic waste kunst.

Wat vond ik zoal?

 1. Found in Nature, van Barry Rosenthal
  Barry verzamelt troep rondom het New York Harbour gebied, en rangschikt de objecten op kleur, soort en/of thema. In de 5 minuten video hieronder zie je hoe en waarom hij dat doet.
 2. Plastic Ocean, door Thirza Schaap
  Thirza maakt foto’s van plastic op een pastelkleurige achtergrond. In een interview met de Volkskrant (30-9-2017) zei ze zelf: “Ik toon de schoonheid van iets verschrikkelijk verdrietigs, die prachtige kleuren van het plastic. Want alle mooie wezens in de zee happen wel in onze rommel.”
 3. Where, van Mandy Barker
  De restanten van opgelaten ballonnen komen gewoon weer terug op aarde en in de zee. Mandy verzamelde vele stukjes ballonnen op stranden over de hele wereld. Haar motivatie? Bekijk de video waarin zij vertelt over het project Hong Kong Soup.
 4. Washed up, van Alejandro Durán
  Alejandro fotografeert het gevonden plastic als een integratie in de natuur, als een bos, rivieren, fruit etc. Hij deed dat in het Mexicaanse natuurgebied Sian Ka’an.

Ik ben benieuwd wat jullie (hiervan) vinden! En vond jij ook mooie plastic waste kunst, laat het dan weten in de comments.