Hella finds … a tip!

Supporter van Schoon materialen

What and why?

Never shy to speak my mind and always searching for new things. This year I will be blogging for The Big Cleanup, about my findings on plastic waste, separate waste, people who pick up trash or leave trash, great ideas to make the world a cleaner place, and more!

How?

Last December I found out how easy it is to organise a cleanup action in your own neighbourhood.

  • Go to Supporter van Schoon and create an event
  • With the confirmation of the event you get an action code that will give you 1 free basic package. It hold some pretty neat gloves, garbage bags and PR materials!
  • Find some help: ask your neighbours, your friends and your family to help you. Go to the Mission 2 report on this site to see where that can lead to.

Supporter van Schoon materialen

Do you find this appealing?

Let me know, go for it! I’d love to hear your experiences.

[back to list of English posts]

Wat vindt Hella? Een tip!

Wat en waarom?

Nooit verlegen om een mening en altijd op zoek naar nieuwe dingen. Dit jaar ga ik voor De Grote Schoonmaak schrijven over alles wat ik vind met betrekking tot plastic afval, afvalbestrijding, mensen die afval opruimen of juist laten liggen, goede ideeën om de wereld schoner te maken etc!

Hoe dan?

Afgelopen december heb ik uitgevonden hoe makkelijk het is om in je eigen buurt een opruimactie te organiseren.

  • Surf naar Supporter van Schoon en maak een event aan
  • Bij de bevestiging krijg je een actiecode waarmee je 1 basispakket gratis krijgt. Onder meer een aantal paar kekke handschoenen, vuilniszakken en promotiemateriaal!
  • Vind hulp: vraag je buren, je vrienden en je familie om mee te helpen. Zie ook het verslag van Missie 2 op deze blog

Supporter van Schoon materialen

Wat vinden jullie?

Laat het weten, ga het doen. Ik ben heel benieuwd!